دبیرستان دخترانه نمونه دولتی صارمیه


سخن روز:

وجود پر مهرتان را میزبانیم در شروع فصل رنگارنگ عشق ودانایی


سخن روز
.


 


دانش آموزان عزیز

پایان امتحانات واغاز ترم جدید را تبریک می گوییم.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


اولیا ودانش آموزان گرامی در صورت هر گونه انتقاد یا پیشنهاد با ایمیل

saremiyeh@gmail.com

با ما تماس بگیرید


-------------------------------------------------------------------------
روز سه شنبه 29 دی ماه به نام مدرسه شاد نام گذاری شد.
دانش آموزان در این بدون کیف به مدرسه می آیند.
--------------------------------------------------------------------------
بهار خاطرات زمستان شیوانا

هیچ بارانی نمی بارد مگر صفا دهد.
هیچ گلی جوانه نمی زند مگر هدیه شود.
هیچ خاطره ای زنده نمی ماند مگر شیرین باشد.
هیچ لبخندی نیست مگر شادی بیاورد
.

وهیچ بهاری نمی اید مگر سال دیگری در پیش باشد.
پس بگذار باران شوق بر زندگی ات ببارد تا روحت را صفا دهد.

گل های عشق در دلت جوانه زنند تا انهارا به دیگران هدیه کنی .
خاطراتت قشنگ باشند تا همواره بیادشان بیاوری.
لبخند بر لبانت نقش بندد تا شادی را بیفشانی.
و بهار
بیاید تا بدانی باز هم فر صت بودن هست……
 
برو بالا