دبیرستان دخترانه نمونه دولتی صارمیه


سخن روز:

وجود پر مهرتان را میزبانیم در شروع فصل رنگارنگ عشق ودانایی


سخن روز
.

 

اولیا ودانش آموزان گرامی در صورت هر گونه انتقاد یا پیشنهاد با ایمیل

saremiyeh@gmail.com

با ما تماس بگیرید


--------------------------------------------------------------------------------------

روز -  تاریخ

اول

دوم

ریاضی

دوم تجربی

دوم

ادبی

سوم ریاضی

سوم

تجربی

سوم

ادبی

چهارم ریاضی

چهارم تجربی

چهارم

ادبی

چهارشنبه

3/10/93

شيمي

----

زيست

تاريخ ايران وجهان

شيمي

شيمي

فلسفه

فيزيك

فيزيك

تاريخ

شنبه

6/10/93

رياضي

رياضي

رياضي

تاريخ ادبيات

حسابان

زيست

آرايه

گسسته

رياضي عمومي

فلسفه

يك شنبه

7/10/93

ديني

ديني

ديني

ديني

زبان خارجي

زبان خارجي

زبان خارجي

----

----

ادبيات

سه شنبه

9/10/93

زبان خارجي

زبان خارجي

زبان خارجي

زبان خارجي

ديني

ديني

ديني

زبان خارجي

زبان خارجي

زبان خارجي

چهارشنبه

10/10/93

----

آمار

----

آمار

----

----

جامعه

----

----

----

پنج شنبه

11/10/93

فيزيك

فيزيك

فيزيك

اقتصاد

فيزيك

فيزيك

ادبيات تخصصي

شيمي

شيمي

رياضي پايه

شنبه

13/10/93

عربي

عربي

عربي

عربي

عربي

عربي

عربي

ديني

ديني

ديني

دوشنبه

15/10/93

زبان فارسي

زبان فارسي

زبان فارسي

زبان فارسي

زبان فارسي

زبان فارسي

زبان فارسي

زبان فارسي

زبان فارسي

زبان فارسي

چهارشنبه

17/10/93

ادبيات فارسي

شيمي

شيمي

----

جبر

زمين شناسي

رياضي

هندسه

زمين شناسي

علوم اجتماعي

پنج شنبه

18/10/93

----

دفاعي

دفاعي

دفاعي

مباني كامپيوتر

آمار

روانشناسي

----

----

----

شنبه

20/10/93

زيست

هندسه

هندسه

جامعه

هندسه

رياضي

تاريخ ايران وجهان

----

----

عربي

يك شنبه

21/10/93

-----

ادبيات

ادبيات

ادبيات

ادبيات

ادبيات

تاريخ ادبيات

ديفرانسيل

زيست

----

سه شنبه

23/10/93

مطالعات

جغرافيا

جغرافيا

جغرافيا

تاريخ معاصر

تاريخ معاصر

جغرافيا

-----

-----

جغرافيابرو بالا