دبیرستان دخترانه نمونه دولتی صارمیه


مشاهده تمامی برترین ها
سخن روز:

معلم باغبان باغ عشق است معلم قافله سالار عشق است

 همه کار معلم کار عشق است
سخن روز
.

 

.
................................................................................................

 

مدارك و مراحل ثبت نام دانش آموزان پایه دوم، سوم و چهارم دبیرستان نمونه دولتی صارمیه  

            دانش آموز گراميبا در دست داشتن مدارك موردنياز، مراحل زير را جهت ثبت نام به ترتيب انجام دهيد:

                                       مراحل ثبت نام                                                                           امضاء مسؤول مربوطه

1.      مراجعه به مديريت آموزشگاه جهت دريافت تائيديه ثبت نام                                        امضاء مدير :

2.      مراجعه به معاونت پرورشي جهت تكميل فرم استعدادسنجي                                       خانم عرب :

3.      مراجعه به مشاور جهت تعيين رشته پايه دوم                                                       خانمها : موسوي - فاضل :

4.      مراجعه به معاونت مالي،اداري جهت پرداخت مشاركت و هزينه فوق برنامه                   خانم رجایی زاده :

5.      مراجعه به معاونين آموزشي جهت تكميل پرونده و ثبت مشخصات در دفترثبت نام

پايه دوم : خانم بهروان:

پايه سوم : خانم فرهمند                                                                         پايه چهارم : خانم عرب

مدارك ثبت نام پايه دوم

1.   اصل شناسنامه عکسدار و کارنامه قبولی سال قبل و فرم هدایت تحصیلی (با امضاء ونظر مشاور)

2.   كپي از صفحه اول و دوم(محل صدور) شناسنامه عکسدار

   3 . عكس 4*3 زمينه سفيد با حجاب كامل،بدون آرايش و پشت نويسي شده (با كاور پلاستيكي عکس)  (6 قطعه)     

   4 . تكميل فرم 201 و 202 ثبت نام 

   5 . اصل فیش واریزی مشارکتهای مردمی به شماره حساب 4150161804001   و تحویل به معاون مالی خانم رجایی زاده

6. صرفا برای دانش آموزان جدیدالورود پرونده سال گذشته شامل مدارک زیر:      

      - كپي از صفحه اول و دوم(محل صدور) شناسنامه عکسدار

      -  كپي شناسنامه والدين ، كپي آخرين حكم كارگزيني براي اوليا فرهنگي و يا مدارك جانبازان و ايثارگران و ...  

      -  كارنامه سالیانه قبولی خرداد سال گذشته (با مهروامضاءمدير مدرسه)

       -  فرم هدایت تحصيلي (با امضاء و نظر مشاور) ، کپی کارت واکسیناسیون

     -  اسکن عکس بر روی لوح فشرده با فرمت  jpg ، فرم گواهی انتقال به همراه CD انتقال

مدارك ثبت نام پايه سوم

1.   اصل شناسنامه عکسدار و کارت ملی و کارنامه قبولی سال گذشته

2    . كپي از صفحه اول و دوم(محل صدور) شناسنامه عکسدار وکارت ملی

3 . عكس 4*3 زمينه سفيد با حجاب كامل،بدون آرايش و پشت نويسي شده (با كاور پلاستيكي عکس)    (12 قطعه)

4 . تكميل فرم 201 و 202 ثبت نام 

5 . اصل فیش واریزی مشارکتهای مردمی به شماره حساب 4150161804001  و تحویل به معاون مالی خانم رجایی زاده 

6 . صرفا برای دانش آموزان جدیدالورود پرونده سال گذشته شامل مدارک زیر:

     - كپي از صفحه اول و دوم(محل صدور) شناسنامه عکسدار وکارت ملی

     -  كپي شناسنامه والدين ، كپي آخرين حكم كارگزيني براي اوليا فرهنگي و يا مدارك جانبازان و ايثارگران و ...  

      -  كارنامه سالیانه قبولی خرداد سال گذشته (با مهروامضاءمدير مدرسه)

      -  فرم هدایت تحصيلي (با امضاء و نظر مشاور) ، کپی کارت واکسیناسیون

     -  اسکن عکس بر روی لوح فشرده با فرمت  jpg  ، فرم گواهی انتقال به همراه CD انتقال

 

مدارك ثبت نام پايه چهارم

1. اصل شناسنامه عکسدار و کارت ملی و کارنامه قبولی سال گذشته

2.   عكس 4*3 زمينه سفيد با حجاب كامل،بدون آرايش و پشت نويسي شده (با كاور پلاستيكي عکس)     (12 قطعه)

3.تكميل فرم 201 و 202 ثبت نام 

4. اصل فیش واریزی مشارکتهای مردمی به شماره حساب 4150161804001   و تحویل به معاون مالی خانم رجایی زاده 

5.  صرفا برای دانش آموزان جدیدالورود پرونده سال گذشته شامل مدارک زیر:

-  كپي از صفحه اول و دوم(محل صدور) شناسنامه عکسدار و کارت ملی 

-  كپي شناسنامه والدين ، كپي آخرين حكم كارگزيني براي اوليا فرهنگي و يا مدارك جانبازان و ايثارگران و ...

-  كارنامه فارغ التحصیلی دوره متوسطه ( با مهروامضاءمدير مدرسه و الصاق تمبر)

-  کارنامه سالیانه قبولی خرداد سال سوم (با مهر و امضاء مدیر مدرسه)

-  گواهينامه موقت پايان تحصيلات دوره متوسطه

-  اسکن عکس بر روی لوح فشرده با فرمت  jpg  و  CD انتقال    

 

 

 

 

 

 

 

 

زمان ثبت نام پایه های دوم و چهارم : از روز سه شنبه مورخ 27/3/93 تا روز سه شنبه مورخ 3/4/93

زمان ثبت نام پایه  سوم : از روز چهارشنبه مورخ 4/4/93 تا روز چهارشنبه مورخ 11/4/93

شماره تلفن دبیرستان صارمیه : 5550368 – 5570813


....................................................

مدارك و مراحل ثبت نام دانش آموزان پایه اول دبیرستان نمونه دولتی صارمیه  

            دانش آموز گرامي با در دست داشتن مدارك موردنياز، مراحل زير را جهت ثبت نام به ترتيب انجام دهيد:

 

                               مراحل ثبت نام                                                        امضاء مسؤول مربوطه

 

1.      مراجعه به مديريت آموزشگاه جهت دريافت تائيديه ثبت نام                                        امضاء مدير :

2.      مراجعه به معاونت پرورشي جهت تكميل فرم استعدادسنجي                                       خانم عرب :

3.      مراجعه به معاونت مالي،اداري جهت پرداخت مشاركت و هزينه فوق برنامه                   خانم رجائي زاده :

4.      مراجعه به معاون آموزشي جهت تكميل پرونده و ثبت مشخصات در دفترثبت نام              خانم مهري كاظمي :

                                          

مدارك ثبت نام پايه اول

1. اصل شناسنامه

2. كپي از صفحه اول و دوم(محل صدور) شناسنامه 

3. كپي شناسنامه والدين

4. كپي آخرين حكم كارگزيني براي اوليا فرهنگي و يا مدارك جانبازان و ايثارگران و ...

5. عكس 4*3 زمينه سفيد با حجاب كامل،بدون آرايش و پشت نويسي شده (با كاور پلاستيكي عکس)  (6 قطعه)

6. كارنامه قبولي سوم راهنمايي( با مهروامضاءمدير مدرسه)

7. توصيه نامه تحصيلي

8. گواهينامه پايان تحصيلات دوره سه ساله راهنمايي

9. كارت واكسيناسيون انجام شده در تابستان و كپي آن

10.   تكميل فرم 201 و 202 ثبت نام 

11. اسکن عکس بر روی لوح فشرده با فرمت  jpg

12.  اصل فیش واریزی مشارکتهای مردمی به شماره حساب 4150161804001 و تحویل به معاون مالی خانم رجایی زاده    

 

 

زمان ثبت نام پایه های اول : از روز چهارشنبه مورخ 4/4/93 تا روز چهارشنبه مورخ 11/4/93

شماره تلفن دبیرستان صارمیه : 5550368 – 5570813


------------------------------------------------------

همکاران محترم ،دانش آموزان واولیای گرامی در صورتی که سوال، 

پیشنهاد یا انتقادی دارید با ایمیل

 

saremiyeh@yahoo.com

با ما درتماس باشید 


برو بالا